č.2/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
č.1/2021, - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
č.1/2019 - o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zákazu vstupu psů na některé veřejná prostranství
č.2/2019 - o místním poplatku ze psů
č.1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Ploskovice
č.2/2014 - o regulaci některých veřejnosti přístupných kulturních podniků / outo OZV se zrušuje OZV č. 4/2004
č.1/2014 - POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
č.1/2012 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2011
č.2/2010 - o místním poplatku ze psů
č.1/2010 - o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj nebo jiné elektrické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
č.1/2009 - o místním poplatku ze psů
č.2/2007 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ploskovice
č.1/2007 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ploskovice
Přílohy: Vymezení prostoru - Maškovice / Ploskovice / Těchobuzice
Důvodová zpráva k obecně závazné vyhlášce obce Ploskovice č. 1/2006
č.1/2006 - kterou se vyhlašuje závazná část 1. změny územního plánu obce Ploskovice a mění vyhláška obce č. 1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Ploskovice.
č.3/2005 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2004
č.2/2005 - kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
č.1/2005 - kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci Ploskovice
č.5/2004 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1993
č.4/2004 - o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obce Ploskovice
č.2/2004 - Požární řád obce
č.1/2004 - o vymezení závazné části územního plánu obce
č.3/2003 - o místním poplatku ze psů
č.1/2003 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu
č.6/2001 - o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj