Veřejné zakázkyOPAKOVANÁ VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

PLOSKOVICE - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – SYSTÉM SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ „POŘÍZENÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ SVOZU A TŘÍDĚNÍ BRKO“