Veřejné zakázky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - Maškovice - Veřejné osvětlení
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - Chodník pro pěší podél průtahu obcí - IV. etapa


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA OBNOVA AREÁLU OBECNÍHO ÚŘADU PLOSKOVICE


OPAKOVANÁ VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

PLOSKOVICE - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – SYSTÉM SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ „POŘÍZENÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ SVOZU A TŘÍDĚNÍ BRKO“