Územní plán
Ploskovice A1 základní členění území

Ploskovice A2 hlavní výkres

Ploskovice A3 doprava-TI

Ploskovice A4 VPS-O-A

Ploskovice B1 koordinační výkres

Ploskovice B2 širší vztahy

Ploskovice B3 zábor ZPF

Odůvodnění

Výrok

Návrh opatření obecné povahy