Projekt – Výstavba MŠ Ploskovice


Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000661
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Předmětem projektu je - díky výstavbě nové budovy MŠ v Ploskovicích – zajistit zvýšení kapacity ze stávajících 23 dětí na 48 a zároveň tím i vyřešit neuspokojivou situaci, která plyne ze stávajícího umístění MŠ v budově NPÚ.
Výsledkem bude postavená nová budova MŠ vč. vybavení, ve které bude poskytováno předškolní vzdělávání cílové skupině dětí od tří, případně i dětí mladších tří let. Tato nová MŠ bude mít kapacitu 48 dětí. Díky realizaci projektu dojde k výraznému navýšení kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání v obci i v okolí a dále také ke zkvalitnění prostředí a zlepšení podmínek pro poskytování tohoto vzdělávání.