Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Ploskovice

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Ploskovice, Ploskovice 2, 411 42  Ploskovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Ploskovice, Ploskovice 2, 411 42  Ploskovice

4.3 Úřední hodiny
Pondělí   7:30-11:00,  11:30-17:00
Středa    7:30-11:00,  11:30-17:00

4.4 Telefonní čísla
pevná linka: 416 749 084

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky
oficiální: www.ploskovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny
podatelna: podatelna@ploskovice.cz

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 197421684, kód banky: 0300
ČSOB Litoměřice

6. IČO
00264164

7. DIČ
CZ00264164

8. Dokumenty

2021
Výroční zpráva za rok 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb.

2020
Výroční zpráva za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb.

2019
Výroční zpráva za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb.

2018
Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb.

9. Poskytnuté informace
1. Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
2. Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
3. Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
4. Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
5. Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
6. Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
7. Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
8. Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
9. Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
10. Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.