Krizové řízení


ORP Litoměřice
- krizové situace:
https://www.litomerice.cz/krizove-situace


Krajský úřad Ústeckého kraje:
- portál krizového řízení:
http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/

- krizové situace Ústecký kraj:
https://www.kr-ustecky.cz/krizove-situace/ms-272331/p1=272331


Stavy vody

ČHMÚ
hydro.chmi.cz/hpps

Povodí Labe
http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/

Povodí Ohře
http://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/?oid=3&data=1

Odečty Lučního a Trojhorského potoka
http://dvt-info.cz/WEB_SESO/DVT_main/