Strategický rozvojový plán 2018-2030

Plán rozvoje sportu v obci Ploskovice

Plán rozvoje sportu v obci Ploskovice do roku 2025

Plán rozvoje sportu v obci Ploskovice do roku 2022