Policie České Republiky
Okresní ředitelství Litoměřice
Obvodní oddělení ul. Stránského 811/1
412 01 Litoměřice
Tísňová linka Policie 158
Stálá služba OOP Litoměřice 974436351
Kancelář OOP Litoměřice 974436662
Fax OOP Litoměřice 974436911