Volby do Evropského parlamentu 2019
Informace pro voliče


Podmínky hlasování pro občany ČR žijící na území ČR

Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí

Podmínky hlasování pro občany jiných členských států EU na území České republiky

Žádost o zápis do seznamu voličů EP nebo přenesení údajů do seznamu voličů EP

Information on the principles and manner of voting

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019

Informace o zásadách a způsobu hlasování