Maškovice – ves lidí Maškových
Prvně uváděny v roce 1346, kdy je daroval Johanitům vladyka Bušek z Rochova a od té doby byly součástí ploskovického panství. V roce 1654 zde bylo 8 sedláků, 1 chalupa, 2 selské usedlosti. Kromě orné půdy zde byly zahrady a 4 vinice.
V roce 1833 – 18 popisných čísel, 102 obyvatel.

Ploskovice – ves lidí Ploskových
V roce 1654 zde bylo 14 chalup, krčma a řezník (Jan Kynler), pivovar, pole, zahrady, vinice.
„Ta ves má stavení dobrý, roly žitný i pšeničný, luk namále, pivovar panský v němž vaří na 15 sudů 4 věderních.“
Ploskovice jsou chráněny od severu a je to jedno z nejúrodnějších míst v Čechách – chmel, cukrovka, pšenice, ovoce (za 1. republiky jen sám velkostatek měl 40 000 štěpů).
V roce 1833 – 29 popisných čísel, 199 obyvatel.

Těchobuzice – ves lidí Těchobuzových
V roce 1397 část patřila k majetku litoměřické kapituly a část k ploskovickému panství.
V roce 1674 zde bylo 7 sedláků, 1 chalupa, cihelna, mlýn.
Přírodní poměry – silná vrstva humusu – pěstování chmele, řepy, pšenice a jablek.
V roce 1833 – 16 popisných čísel, 86 obyvatel

Vinné – ves od vinic
1115 – patří k velmi starým sídlištím
1404 – doloženo jako vladycké sídlo patřící Buškovi z Vinné
V roce 1654 zde bylo 6 sedláků, 2 chalupy.
V roce 1833 – 18 čísel popisných, 99 obyvatel.

Starý Mlýnec – odvozeno od mlýnu
1115 – jedna z nejstarších osad panství býčkovického
V roce 1654 zde byli 3 sedláci, 2 chalupy, 1 krčma, mlýn.
V roce 1833 – 14 čísel popisných, 81 obyvatel.
Převládají žitná a pšeničná pole, sadařství a chmelařství.